Utstedelse av lån

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/02/2008 13:21:43

I forbindelse med nye regler vedrørende informasjonsplikt ved utstedelse av omsettelige lån vil Schibsted ASA heretter sende børsmelding ved slike utstedelser. Det er Schibsted Finans AS, konsernets internbank, som utsteder slike papirer.
 
Schibsted Finans AS har utstedt et nytt sertifikatlån, ISIN: NO0010416977, på kr. 300 millioner. Lånet forrentes med 6,05 % og løper fra 04.02.08 til 04.08.08. Lånet er ikke børsnotert og erstatter sertifikatlån, ISIN NO0010396005, som forfaller 04.02.08.
 
Oslo, 30. januar 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør