Utstedelse av obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/10/2003 10:01:38

Følgende melding gikk i går ut fra Oslo Børs:
 
Nytt lån til notering i dag 20.10.2003:
 
Lånets navn: FRN Schibsted Finans 03/06
Ticker: SCHF02
ISIN: NO0010200512
Utestående volum: åpent lån pålydende NOK 300 mill.
Forfallsdato: forfall 17.10.06
Rente og rentebærende fra: rente 3,38% (3mnd NIBOR+0,50),
rentebærende fra og med 17.10.03
Tilrettelegger: DnB Markets og Nordea Markets
 
 
Nytt lån til notering i dag, 20.10.2003:
 
Lånets navn: 4,98% Schibsted Finans 03/07
Ticker: SCHF01
ISIN: NO0010199862
Utestående volum: åpent lån pålydende NOK 600 mill.
Forfallsdato: forfall 17.10.07
Rente og rentebærende fra: rente 4,98 %, rentebærende fra
og med 17.10.03
Tilrettelegger: DnB Markets og Nordea
 
Oslo, 21. oktober 2003
SCHIBSTED ASA

Gisle Glück Evensen
Investor Relations