Utvikler online rubrikk sammen

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/11/2014 22:00:00

Schibsted Media Group, Naspers Limited, Telenor Group og Singapore Press Holdings (SPH) etablerer joint ventures som skal utvikle høykvalitets online rubrikk-tjenester i de fire viktige markedene Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh.

Partnerskapet vil gi store fordeler for brukere av online rubrikk-markedsplasser i de fire landene. Ved å samles om en felles plattform vil man gjøre det mye enklere for kjøpere og selgere å finne hverandre. Selgere vil kunne nå ut til flere kjøpere, og dermed vil folk lettere kunne gjøre om brukte gjenstander til kontanter. Selskapene vil på sin side få mulighet til å dele kostnader og kunnskap mellom seg. I sum vil dette bidra til å øke oppmerksomheten om de fordelene et levende online-rubrikk marked gir sine brukere.

Eierstrukturen i de fire joint venturene vil være som følger:

  • Brasil: 50.0% Naspers og 50.0% SnT Classifieds*
  • Indonesia: 64.0% Naspers og 36.0% 701 Search*
  • Thailand: 55.9% 701 Search og 44.1% Naspers
  • Bangladesh: 50.3% SnT og 49.7% Naspers

(*SnT Classifieds er et likeverdig partnerskap mellom Schibsted og Telenor. 701 Search er et likeverdig partnerskap mellom Schibsted, Telenor og SPH.)

Som en del av avtalen vil 701 Search overføre sin online rubrikk-tjeneste i Filipinene til Naspers, som dermed overtar denne virksomheten. Dette tillater 701 Search å konsentrere sin innsats i Thailand. I visse andre markeder i Latin-Amerika og Asia vil henholdsvis Schibsted, SnT Classifieds og 701 Search kjøpe Naspers’ virksomhet. Samtidig kjøper Naspers Schibsted, SnT Classifieds og 701 Searchs virksomhet i enkelte andre markeder.

«Schibsted, våre eksisterende partnere og Naspers har alle vært ledende når det gjelder utviklingen av digitale markedsplasser av svært høy kvalitet til fordel for forbrukere som ønsker å kjøpe og selge ting. Ved å slå oss sammen vil vi kunne utvikle disse markedsplassene på en mer effektiv måte», sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted venter at transaksjonen vil gi en regnskapsmessig gevinst i størrelsesorden NOK 300-400 millioner. Transaksjonen ventes ikke å ha vesentlige skattemessige effekter, og den er nøytral med hensyn til kontantstrøm. Investeringer i Online rubrikk som påvirker Schibsteds resultatregnskap vil sannsynligvis gå betydelig ned i tiden som kommer. Samtidig er selskapet forberedt på å investere de beløp som er nødvendig for å utvikle ledende posisjoner.

Transaksjonen må godkjennes av EU og forventes gjennomført tidlig i 2015.

Telefonkonferanse:
En felles telefonkonferanse for investorer vil bli avholdt klokken 09:00 GMT fredag 14. november 2014.

Deltakere på telefonkonferansen:

  • Schibsted: Rolv Erik Ryssdal (konsernsjef), Trond Berger (konserndirektør økonomi og finans), Terje Seljeseth (administrerende direktør Schibsted Classified Media)
  • Naspers:  Bob van Dijk (CEO), Martin Scheepbouwer (CEO, Classifieds), Mark Sorour (CIO)

Praktisk informasjon:
Ring inn 5-10 minutter før konferansen starter. Konferansekode: 1806273
Storbritannia: +44(0)20 7784 1036
USA: +1 212 444 0412
Hong Kong: +8523071 3092
Singapore: +656622 1089
Sør-Afrika: +2711 019 7076
Norge: +47 2350 0486
Brasil: +5511 3351 7256

Avspilling av opptak tilgjengelig i 7 dager til kl 23:59 19. november 2014. Konferansekode 1806273.
Storbritannia: +44 (0)20 3427 0598
USA: +1 347 366 9565
Hong Kong: +852 3011 4669
Singapore: +65 3158 1174
Sør-Afrika: +27 11 019 7025
Norge: +47 2100 0498

Kontaktinformasjon:
Investorer/analytikere:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, trond.berger@schibsted.no, +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør, jo.christian.steigedal@schibsted.no, +47 415 08 733

Media:
Anders Rikter, kommunikasjonsdirektør, anders.rikter@schibsted.no, +47 920 84 996

Oslo, 13. november 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12