Vedtak om forbedringsprogram i Aftenpostens styre

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/04/2004 12:48:23

Styret i Aftenposten har i dag endelig vedtatt et forbedringsprogram for perioden 2005-08. Programmet vil etter gjennomføring ha en årlig effekt på kr 180 mill. Omstillingskostnadene er estimert til kr 70-100 mill. og vil bli belastet regnskapet for inneværende år.
 
Det vises for øvrig til børsmelding sendt 20. april
 
For ytterligere opplysninger, kontakt Aftenposten:
Administrerende direktør Olav M. Mugaas, tlf. 91 13 95 70
 
 
 
Oslo, 27. april 2004
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen

Investor Relations