Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 17/02/2012 08:00:00

Det vises til melding sendt 16. februar 2012 vedrørende potensiell utstedelse av obligasjoner.

Schibsted ASA har utstedt NOK 800 mill. i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom ett femårs lån pålydende NOK 500 mill. med forfallsdato i mars 2017 og en rente på 3 måneders NIBOR pluss 215 basispunkter og ett syvårs lån pålydende NOK 300 mill. med forfallsdato i mars 2019 og en rente på 5,90 %. Schibsted har swap’et syvårs lånet til flytende rente.

Som tidligere annonsert, er formålet med lånene å øke antall kilder til finansiering samt å diversifisere Schibsted ASA sin lånestruktur. 

Lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs

Danske Markets og SEB Merchant Banking har vært tilretteleggere for obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Schibsted ASA
Trond Berger, Konserndirektør økonomi og finans
Mobil: + 47 91 68 66 95

Danske Markets
Per Olav Glendrange
Tel: +47 23 13 91 94

SEB Merchant Banking
Jan-Erik Eiklid Nilsen
Tel: +47 22 82 72 64

Oslo, 17. februar 2012
Schibsted ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12