Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/12/2010 08:00:00

Det vises til melding sendt 6. desember 2010 vedrørende potensiell utstedelse av obligasjoner.

 

Schibsted ASA har utstedt NOK 700 mill. i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.

 

NOK 300 mill. har forfallsdato i desember 2013, med en rente på 3 måneders NIBOR pluss 150 basispunkter. NOK 400 mill. har forfallsdato i desember 2015, med en rente på 3 måneders NIBOR pluss 205 basispunkter.

 

Som tidligere annonsert, er formålet med de foreslåtte obligasjonslånene å øke antall kilder til finansiering og å diversifisere Schibsteds lånestruktur.

 

Nordea Markets og SEB Merchant Banking har vært tilretteleggere for obligasjonslånene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Nordea Markets
John Hoel
Tlf: +47 22 48 77 85

 

SEB Merchant Banking
Petter Andreassen
Tlf: +47 22 82 72 11

 

Schibsted ASA
Trond Berger, Konserndirektør økonomi og finans
Mob: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 7. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12