Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/12/2012 08:00:00

Schibsted ASA har utstedt NOK 400 mill. i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom ett tiårs lån pålydende NOK 150 mill. til en rente på 3 måneders NIBOR pluss 250 basispunkter og ett tiårs lån pålydende NOK 250 mill. til en rente på 5,40 prosent, begge med forfallsdato i desember 2022. Schibsted har swappet lånet med fast rente til flytende rente.

Formålet med lånene er å øke antall kilder til finansiering samt å diversifisere Schibsted ASA sin lånestruktur. 

Lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs

Nordea Markets har vært tilrettelegger for obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Schibsted ASA
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans
Mobil: + 47 916 86 695

Nordea Markets
Joachim Heide
Tel: +47 22 48 77 27

Oslo, 10. desember 2012
Schibsted ASA


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12