Vellykket plassering av usikret obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/04/2014 13:21:17

Det vises til melding sendt 28. april 2014 vedrørende potensiell utstedelse av obligasjoner.

Schibsted ASA har utstedt NOK 600 mill. i form av et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet har en løpetid på 7 år med forfallsdato i mai 2021 og en rente på 3 måneders NIBOR pluss 110 basispunkter.

Formålet med lånet er generelle selskapsformål.

Lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs

Handelsbanken Capital Markets og SEB har vært tilretteleggere for obligasjonslånet.

Kontaktinformasjon:
Schibsted ASA
Trond Berger, Konserndirektør økonomi og finans
Mobil: + 47 91 68 66 95

Handelsbanken Capital Markets
Robert Øvrebø
Tel: +47 22 82 30 12

SEB
Kenneth Edvardsen
Tel: +47 22 82 72 56

Oslo, 28. april 2014
Schibsted ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12