Verdsettelse av Finn.no AS

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/03/2003 09:14:48

Ved etablering av Finn.no ble de ansatte gitt anledning til å kjøpe B-aksjer i selskapet. Det ble også avtalt en salgsopsjon for de ansatte og en kjøpsopsjon for A-aksjonærene, med mulighet for utøvelse i første kvartal 2003. Det er i den forbindelse foretatt en verdsettelse av Finn.no. Verdien er satt til kr 380 mill. for hele selskapet. De ansatte gis anledning til å selge sine aksjer til 80 % av denne verdien eller beholde aksjene i to år mot en ny verdsettelse. De ansatte eier i dag totalt 3 % av selskapet.
 
Finn.no AS hadde i 2002 driftsinntekter på kr 103 mill. og et driftsresultat på kr 25 mill.