Videreføring av incentivprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/08/2004 18:16:14

Det er i dag utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del fire av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som opptjenes over en treårsperiode.
 
Innløsningskursen var i år 2001 NOK 100, i år 2002 NOK 93, i år 2003 NOK 98, og den er i år NOK 120. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2007.  Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet:
 
                                                    Antall opsjoner:
Schibsted ASA:
Konsernsjef    
Kjell Aamot       
30.000 (10.000 pr. år)
Konserndirektør
Trond Berger      
15.000 (5.000 pr. år)
Konserndirektør
Jan Erik Knarbakk 
15.000 (5.000 pr. år)
Konserndirektør
Birger Magnus     
15.000 (5.000 pr. år)
Konserndirektør
Sverre Munck      
15.000 (5.000 pr. år)
               
                  
 
Aftenposten AS:
                  
 
Adm. direktør  
Olav Mugaas       
7.500 (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør 
Hans Erik Matre   
7.500 (2.500 pr. år)
               
                  
 
Verdens Gang AS:
                  
 
Adm. direktør  
Aslak Ona         
7.500 (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør 
Bernt Olufsen     
7.500 (2.500 pr. år)
Multimediasjef 
Torry Pedersen    
3.750 (1.250 pr. år)
               
                  
 
Svenska Dagbladet:
                  
 
Adm. direktør  
Gunnar Strömblad  
7.500 (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør 
Lena K. Samuelsson
7.500 (2.500 pr. år)
 
 
Konserndirektør Sverre Munch er i tillegg tildelt 15.000 opsjoner for hvert av årene 2002 og 2003 til samme kurs som de øvrige konserndirektørene. Tildelingen skjer i forbindelse med opphør av ansettelsesavtale i 20 Min Holding hvor incentivordningene der samordnes med tilsvarende incentiver i Schibsted-konsernet.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 916 86 695
 
Oslo, 12. august 2004
SCHIBSTED ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations