Videreføring av incentivprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/06/2003 10:06:10

Innløsningskursen var i år 2000 NOK 185, i år 2001 NOK 100, i år 2002 NOK 93 og den er i år NOK 98. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2006.  Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet:

Schibsted ASA :
 
Antall opsjoner:
 
 
 
Konsernsjef
Kjell Aamot
30.000 (10.000 pr. år)
Konserndirektør
Trond Berger
15.000  (5.000 pr. år)
Konserndirektør
Jan Erik Knarbakk
15.000  (5.000 pr. år)
Konserndirektør
Birger Magnus
15.000  (5.000 pr. år)
 
 
 
Aftenposten AS:
 
 
Adm. direktør
Olav Mugaas
7.500  (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør
Einar Hanseid
7.500  (2.500 pr. år)
 
 
 
Verdens Gang AS:
 
 
Adm. direktør
Aslak Ona
7.500  (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør
Bernt Olufsen
7.500  (2.500 pr. år)

 

 
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 916 86 695
 
Oslo, 27. juni 2003
SCHIBSTED ASA
 
Stein Yndestad
Finansdirektør