Videreføring av incentivprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/06/2005 15:40:55

Det er i dag utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som opptjenes over en treårsperiode.
Innløsningskursen basert på aksjekursen 1 uke før og etter generalforsamlingen 2.mai 2005 er NOK 151,30. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2008. Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet:
 
 
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 91686695
 
Oslo, 22. juni 2005
SCHIBSTED ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations