Videreføring av Schibsteds opsjonsprogram

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 18/08/2006 10:36:14

Nøkkelpersoner har fått tildelt opsjoner i Schibsted-aksjen som et ledd i konsernets rullerende opsjonsprogram.
 
Innløsningskursen er NOK 179,40 og er basert på aksjekursen 1 uke før og etter generalforsamlingen 11. mai 2006. Opsjonene opptjenes i løpet av en treårsperiode. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2010. Følgende personer omfattes av opsjonstildelingene:
 
 
 
Kontaktperson: 
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 916 866 95.
Oslo, 18. august 2006
SCHIBSTED ASA
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations