Videreføring av Schibsteds opsjonsprogram

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 21/06/2007 09:05:59

Nøkkelpersoner har fått tildelt opsjoner i Schibsted-aksjen som et ledd i konsernets rullerende opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet skal bidra til økt aksjeeierskap hos toppledelsen i Schibsted.

Det er krav om minimum eierskap og reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen.
 
Innløsningskursen for opsjonene som er tildelt i 2007 er kr 302,10 og er basert på aksjekursen en uke før og etter generalforsamlingen den 10. mai 2007. Opsjonene opptjenes i løpet av en treårsperiode. Årets tildeling kan innløses mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2011.
 
Lederskiftet i Aftenposten medfører at nåværende administrerende direktør Olav Mugaas trer ut av opsjonsprogrammet når han fratrer stillingen 31. juli 2007. Han vil ha opptjent 2.500 opsjoner ved fratredelse. Kristin Skogen Lund tas opp i opsjonsprogrammet og tildeles 7.500 opsjoner når hun tiltrer stillingen som administrerende direktør 1. august 2007.
 
Følgende personer omfattes av dagens opsjonstildeling:

 

 

Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 916 866 95.
 
Oslo, 21. juni 2007
SCHIBSTED ASA