Viderføring av etableringen av Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/09/2008 13:10:27

Arbeidet med etableringen av Media Norge videreføres. Prosjektstyret i Media Norge ble i dag orientert om at Schibsted ønsker å videreføre prosjektet langs de samme hovedlinjer som tidligere. Med utgangspunkt i de store endringer som har skjedd i finans- og annonsemarkedene, arbeides det med visse finansielle tilpasninger til den opprinnelige planen.
 
Det arbeides med å forlenge tidshorisonten for børsnotering og dermed nedsalg av Media Norge ut over 2009. I tillegg søkes det en løsning med de andre partene i Media Norge hvor Schibsteds effektive eksponering i Finn.no blir større enn den opprinnelige planen på 45 %. Arbeid med nedsalg i Polaris Media videreføres.
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Kjell Aamot, tlf: 916 86 690
Konserndirektør, Birger Magnus, tlf: 23 10 66 80
 
 
Oslo, 26. september 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør