Delårsrapport 2. kvartal 2015

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 17/07/2015 07:00:00

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 2. kvartal 2015.

– 2. kvartal 2015 var et godt kvartal for Schibsted. Online rubrikk-virksomheten vår økte inntektene med 16 prosent, og brutto driftsresultat økte med 32 prosent. I løpet av de siste kvartalene har vi hatt stor fremgang når det gjelder organisk vekst, strukturelle avtaler og oppkjøp av virksomheter. Vi ser at det er potensial for god verdiskapning gjennom konsolidering i eksisterende markeder, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Virksomhetene i de fleste markedene våre gikk godt i 2. kvartal. Utviklingen var positiv i etablerte europeiske markeder som Frankrike, Norge og Sverige. Spania var blant våre virksomheter som viste best fremgang, med tiltagende inntektsvekst og god bedring av marginene. Dette skyldes ikke bare bedrede makroøkonomiske forhold, men også stor innsats fra de ansatte, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Gjennom 2. kvartal, og så langt i 3. kvartal, har vi styrket våre posisjoner i en rekke rubrikkmarkeder gjennom oppkjøp og samarbeidsavtaler. I Irland har vi inngått samarbeid med Distilled Media, noe som har gitt oss en ledende posisjon i det irske eiendomsmarkedet samt en solid nummer én-posisjon i generalist- og bilmarkedet. I Mexico har vi styrket vår ledende posisjon gjennom oppkjøpet av Anumex, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Vi er godt forberedt på å fortsette å være med på konsolideringen av online-rubrikkmarkedene. Den vellykkede etableringen av B-aksjer i 2. kvartal øker vårt handlingsrom betydelig i så måte, sier Rolv Erik Ryssdal.

– I mediehusene ser vi fortsatt vekst i onlineinntekter fra de fleste av virksomhetene våre, men det raske fallet for papiravisene kombinert med hurtige endringer i det digitale markedet skaper uro for mediehusenes lønnsomhet. Våre konkurrenter er i økende grad globale plattformer og vi må fortsatt fokusere på å utvikle produktene våre raskt. Uavhengig journalistikk av høy kvalitet er, og vil forbli, grunnlaget for vår suksess, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Annonsemarkedene er i rask utvikling og det er nødvendig med fortsatt kontinuerlig videreutvikling av produktene våre. Schibsted jobber med å skape nye teknologiplattformer, og dette vil bidra til at vi senere i år og i 2016 vil kunne levere datadrevne, målrettede produkter med høy kvalitet, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2015
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2014.)

 • EBITDA på NOK 642 mill., en økning på 12 prosent.
 • Inntektsveksten for Online rubrikk var 16 prosent, mens EBITDA økte 32 prosent. EBITDA-marginen var 36 prosent (32 %); 45 prosent (44 %) før organiske investeringer.
 • Mål om 15-20 prosent vekst i inntekter for Online rubrikk på mellomlag til lang sikt opprettholdt.
  • 17 prosent inntektsvekst i Frankrike i Q2, delvis negativt påvirket av offentlige høytidsdager
  • Høye marginer og økt vekstrate i FINN.no. Blocket.se viste stabil inntekstvekst drevet av nye vertikaler.
  • Inntekstveksten i Spania akselererte til 17 prosent, med bedrede EBITDA-marginer.
  • Inntektsvekst i Italia på 38 prosent viderefører den sterke trenden fra 1. kvartal, og øker forspranget til hovedkonkurrenten.
 • Posisjonen i flere markeder ble styrket gjennom organiske initiativer, samarbeidsavtaler og oppkjøp.
  • Ny, sterk ledende posisjon i Irland skapt gjennom avtalen med Distilled Media. Nummer én i eiendom, generalist og bil.
  • Ledende posisjon i Mexico styrket gjennom oppkjøp av Anumex.
  • Fortsatt sterk vekst i nøkkelindikatorer i de fleste markedene, som Brasil, Chile og Finland.
  • 91 prosent vekst i antall besøk i juni for porteføljen utenfor Europa.
  • Fortsatt god fremgang i Tyskland og Storbritannia for rubrikkannonseappen Shpock for mobil.
 • Blandet utvikling i mediehusene.
  • Fortsatt vekst i online-inntekter totalt. Stabil vekst i Aftonbladet, inntektsnedgang i VG.
  • Totale opplagsinntekter for abonnementsaviser i Norge viste flat utvikling, hjulpet av online-vekst.
  • Fortsatt nedgang for papirannonser. Kontinuerlig arbeid for å tilpasse kostnadsbasen.
  • Jevn vekst for tjenester innen personlig økonomi og prissammenligninger.
 • B-aksjer etablert, gir fleksibilitet til å gjennomføre verdiskapende fusjoner og oppkjøp.
 • Prosess for salg av gratisaviser, Schibsted Forlag og Svenska Dagbladet. Redusert eksponering mot print.


2. kv 2. kv     1. halvår Helår
2014 2015 (Mill. NOK) 2015 2014 2014
3 834 3 803 Driftsinntekter 7 497 7 544   14 975
574 642 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 018 984 1 941
15 % 17 % EBITDA-margin 14 % 13 % 13 %
711 740 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer 1 242 1 262   2 444
19 % 20 % EBITDA-margin før organiske investeringer 17 % 17 % 16 %
(216) (107) Andel resultat fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper 247 (418) (841)
  190   440 Resultat før skatt   1 286   291   382

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 17. juli 2015 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 2. kvartal 2015 vil finne sted 17. juli 2015 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Norge: 800 56 053
UK: 0800 279 4841
USA: 1877 280 2296
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1910

Konferanse ID er 6953830

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733
Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer. Mobil: +47 916 05 660

Oslo, 17. juli 2015.
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12