Delårsrapport 3. kvartal 2015

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 30/10/2015 07:00:00

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 3. kvartal 2015.

– Jeg er glad for å se at den positive utviklingen i både inntekter og lønnsomhet fortsatte for våre største online rubrikknettsteder i 3. kvartal 2015. Spania og Frankrike gjorde det spesielt godt dette kvartalet, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– For mediehusene har endringer i forbrukeratferd og annonsemarkeder stor innvirkning på virksomheten. Vi oppnår fortsatt gode resultater gitt de store utfordringene vi står overfor, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Vi fokuserer på raskere tempo i utviklingen av onlineprodukter. Vår felles innsats for å utvikle avanserte datadrevne annonseløsninger viser seg å være stadig mer relevant. Samtidig er jeg fornøyd med at selskapene våre i betydelig grad klarer å tilpasse kostnadsgrunnlaget til fallende totalinntekter, sier Ryssdal.

– I 3. kvartal 2015 økte vi vår finansielle styrke vesentlig gjennom en emisjon av B-aksjer på nesten NOK 2,7 mrd. Dette forbedrer vår evne til å handle i tråd med strategien om å skape verdier gjennom konsolidering i eksisterende markeder. Etter vår oppfatning vil denne formen for konsolidering bidra til å skape bedre markedsplasser for både kjøpere og selgere, sier Rolv Erik Ryssdal.

– I løpet av de siste kvartalene har Schibsted økt innsatsen innen digital produktutvikling og teknologi vesentlig. Dette vil fortsette, og vil danne grunnlaget for gode produkter for forbrukere og bedrifter. Det er en viktig del av vår strategi for fremtidig vekst, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2015
(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2014.)

 • EBITDA var NOK 556 mill., en økning på 10 prosent.
 • Driftsinntekter fra Online rubrikk økte med 24 prosent, mens EBITDA økte med 19 prosent. EBITDA-margin på 31 prosent (32 %), eller 41 prosent (44 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase.
 • Målet om 15-20 prosent inntektsvekst på mellomlang til lang sikt for online rubrikk opprettholdes
  • 20 prosent inntektsvekst i Frankrike i 3. kvartal
  • Raskere inntektsvekst i Spania med 22 prosent, kombinert med bedre EBITDA marginer.
 • Kapitalutvidelse på NOK 2,7 mrd. styrket Schibsteds evne til å realisere ambisjonen om konsolidering i eksisterende markeder.
  • Ny, sterk ledene spiller innenfor online rubrikk dannet i Irland gjennom sammenslåing med Distilled Media. Nummer én på eiendom, generalist og biler.
 • Fortsatt sterk vekst i viktige resultatindikatorer på de fleste markeder i investeringsfase som Brasil, Chile og Finland.
  • 81 prosent vekst i antall besøk i september i porteføljen utenfor Europa.
  • Betydelige investeringer gir en ledende posisjon når det gjelder nedlasting av mobilappen Shpock for rubrikkannonser i Storbritannia, Tyskland og Østerrike.
 • Blandet utvikling i mediehusene
  • Fortsatt vekst i onlineinntekter totalt.
  • Samlede opplagsinntekter for abonnementsavisene i Norge falt med 2 prosent, dempet av onlinevekst.
  • Fortsatt fall i papirannonser. Betydelige reduksjoner i kostnadsgrunnlag; kostnadsreduksjonene fortsetter.
  • Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi og prissammenligning.
 • Investeringer i digital produktutvikling og teknologi trappes opp. En rekke nye produkter planlegges introdusert i løpet av de neste 12-18 månedene i flere ulike markeder.
3. kv 3. kv     Pr. 3. kvartal Helår
2014 2015 (Mill. NOK) 2015 2014 2014
3.557 3.673 Driftsinntekter 11.170 11.101   14.975
504 556 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1.574 1.488 1.941
14 % 15 % EBITDA-margin 14 % 13 % 13 %
623 668 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer 1.910 1.885   2.444
18 % 18 % EBITDA-margin før organiske investeringer 17 % 17 % 16 %
  (252)   (124) Andel resultat fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper   123   (670)   (841)
  199   965 Resultat før skatt   2.251   490   382

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 30. oktober 2015 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 3. kvartal 2015 vil finne sted 30. oktober 2015 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Norge: 800 56 053
UK: 0800 279 4992
USA: 1877 280 2296
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1907

Konferanse ID er 5369448.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 30. oktober 2015.
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12