Delårsrapport 4. kvartal 2015

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 19/02/2016 07:00:00

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 4. kvartal 2015.

– 4. kvartal 2015 var et godt kvartal for Schibsted. Online rubrikk-virksomheten viste god vekst i inntekter og driftsresultat. Jeg er særlig fornøyd med utviklingen i våre franske og spanske virksomheter, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Gjennom 2015 har vi sett stor verdiskapning gjennom konsolidering i eksisterende online rubrikk-markeder. Schibsteds ambisjon er å fortsette å søke slike muligheter i de markedene vi operer i. I 4. kvartal signerte vi avtalen om kjøp av den ledende svenske eiendomsvertikalen Hemnet, noe vi er glade for. Vi mener denne typen konsolidering gir bedre markedsplasser for både kjøpere og selgere, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Utviklingen i mediehusene i Norge og Sverige er påvirket av store endringer i konsument- og annonsemarkedene. På tross av disse utfordringene fortsatte mediehusene å frembringe sterke journalistiske prestasjoner. Marginene var stabile sammenlignet med 4. kvartal 2014, men fortsatte kostnadskutt er nødvendig i tiden fremover, sier Ryssdal.

– Vi har gradvis økt vår innsats innen digital produktutvikling og teknologi gjennom 2015 – og vi planlegger å gjøre enda mer i 2016. I løpet av 4. kvartal 2015 kunngjorde vi en ny organisasjonsmodell for Schibsted. Gjennom å flytte ansvaret for digital produkt- og teknologiutvikling til globale enheter vil vi raskere og mer effektivt kunne levere gode produkter til kundene våre. Vi mener at dette vil øke vår konkurransekraft i betydelig grad fremover, sier Rolv Erik Ryssdal.

I Schibsteds nye organisasjonsmodell er teknologiområdet styrket. Rian Liebenberg, er EVP Chief Technology Officer.

– Vi har et ambisiøst veikart for introduksjon av nye produkter i 2016, og planlegger å lansere løsninger for målrettede annonser i våre viktigste markeder. Dette vil gjøre det mulig for oss å ta inntekter i det raskt voksende markedet for nettannonser. De globale plattformene vi utvikler for online rubrikk, mediehus og annonser bidrar til at Schibsted fremover vil kunne tilby forbrukere og annonsører digital tjenester i toppklasse, sier Rian Liebenberg.

Hovedpunkter i 4. kvartal 2015
(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2014.)

 • EBITDA før organiske investeringer NOK 617 mill., en vekst på 10 prosent. EBITDA for Online rubrikk før organiske investeringer økte med 21 prosent til NOK 520 mill.
 • Inntektsvekst på bred front i online rubrikk i 4. kvartal. Frankrike og Spania økte begge med 20 prosent.  
 • Avtale om kjøp av 80 prosent av Hemnet signert. Avtalen er betinget av klarering av svenske konkurransemyndigheter (KKV).
 • Fortsatt sterk vekst i nøkkelindikatorer i de fleste virksomheter i investeringsfase.
  • Investeringsporteføljen viser 83 prosent vekst i antall besøk per måned i 4. kvartal.
  • Sterk vekst i antall aktive brukere og nye annonser i online rubrikk mobil-appen Shpock i Storbritannia, Tyskland og Østerrike. 
 • God fremgang i eiendomsmarkedet for Leboncoin. Mer enn 70 prosent av kundene i den tidligere samarbeidspakken i eiendomsmarkedet har signert en ny direkte kontrakt med Leboncoin ved utgangen av 2015.
 • Investeringer i digital produktutvikling og teknologi danner en ny plattform for vekst.
  • Selvbetjent annonseløsning lansert i Frankrike.
  • Geotargeting-annonser på mobil i Skandinavia.
  • Ny mobilapp lansert i de store europeiske markedene.
  • Ny medieplatform rulles ut.
 • Blandet utvikling i mediehusene.
  • Stabil margin i mediehusene i 4. kvartal grunnet kostnadsfokus.
  • Abonnementsavisene i Norge hadde flat utvikling i opplagsinntektene i 4. kvartal, hjulpet av vekst online.
  • Papirannonser fortsetter å falle. Driftskostnadene i Schibsted Norge mediehus falt 11 prosent i 4. kvartal.
  • Schibsted Growths inntekter overgår SEK 1 milliard i 2015, Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi og prissammenligning.
 • Foreslått utbytte for 2015 på NOK 1,75 per aksje.
4. kv 4. kv   Helår
2014 2015 (Mill. NOK) 2015 2014
3 874 3 947 Driftsinntekter 15 117 14 975
453 442 Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 016 1 941
559 617 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer 2 527 2 444
15 % 16 % EBITDA-margin før organiske investeringer 17 % 16 %

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 19. februar 2016 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 4. kvartal 2015 vil finne sted 19. februar 2016 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Norge: 800 56 053
UK: 0800 279 4841
USA: 1877 280 2296
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1915

Konferanse ID er 2485661.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 19. februar 2016
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12