Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2015

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 23/10/2015 11:24:23

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2015 30. oktober 2015.

Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 30. oktober 2015 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 30. oktober 2015 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir. Presentasjonen holdes på engelsk.

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 30. oktober 2015 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring inn:
Norge: 800 56 053
UK: 0800 279 4992
USA: 1877 280 2296
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1907

Konferanse ID er 5369448. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12