Kapitalforhøyelse registrert i Foretaksregisteret

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 15/09/2015 16:45:34

Det vises til melding av 10. september 2015 vedrørende gjennomført emisjon. Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital er NOK 113 403 795,50, fordelt på 108 003 615 A-aksjer à kr. 0,50 og 118 803 976 B-aksjer à kr. 0,50. Oppdaterte vedtekter er tilgjengelig på www.schibsted.no.

15. september 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12