Langsiktig låneavtale med NIB

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 16/06/2015 09:23:12

Schibsted har inngått en ny langsiktig låneavtale med Den nordiske investeringsbank (NIB). Lånet er på EUR 50 mill. og har løpetid på 10 år.

I henhold til NIBs mandat ytes finansiering til prosjekt som forbedrer konkurranseevnen og miljøet og dette lånet skal bidra til finansiering av konsernets digitale transformasjon.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo,16. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12