Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 20/07/2015 07:00:00

Primærinnsider Gianpaolo Santorsola har 17. juli 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 282,99 pr. aksje, og 900 B-aksjer til kurs NOK 269,00 per aksje. Etter transaksjonen eier Santorsola 1.692 A-aksjer og 1.426 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.

Primærinnsider Terje Seljeseth har 17. juli 2015 solgt 8.689 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 284,90 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Seljeseth og nærstående 6.653 A-aksjer og 9.020 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA

                                                         
Oslo, 20. juli 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer
  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12