Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 19/06/2015 16:35:00

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. juni 2015 solgt 1.996 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 246,99 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 A-aksjer og 536 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.

                                                                  
Oslo, 19. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12