Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 19/06/2015 07:00:00

Primærinnsider Frode Nordseth har 18. juni 2015 solgt 3.500 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 244,55 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.855 A-aksjer og 65 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.

                                                                  
Oslo, 19. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12