Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 12/06/2015 16:35:00

Primærinnsider Frode Nordseth har 12. juni 2015 solgt 2.780 B-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 246,23 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.845 A-aksjer og 65 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.
                                                                  
Oslo, 12. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12