Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 27/11/2015 18:00:00

CEO Rolv Erik Ryssdal har 27. november 2015 solgt 9.800 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 321,06 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 20.072 A-aksjer og 20.217 B-aksjer i Schibsted ASA.

EVP CFO Trond Berger har 27. november 2015 solgt 15.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 321,94 pr. aksje. Etter transakjsonen eier Berger inkl. nærstående 4.140 A-aksjer og 12.605 B-aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 27. november 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12