Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 12/11/2015 13:00:00

Schibsted Media Group har den 12 November 2015 solgt 14.204 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 293,50 per aksje (sluttkurs 9. november   2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg til det tredje tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015.

Aksjer solgt og overført til primærinnsidere fremgår av vedlegget.

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen.

Schibsted Media Group har tildelt 3.799 A-aksjer til deltakere i selskapets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for ansatte i Schibsted Classified Media. Tildelingene er justeringer i forbindelse med avslutning av 2013- og 2014-programmene, som ble beskrevet i melding datert 2. september 2015. Av disse aksjene er primærinnsider Pierre-François Marteau tildelt 3.568 aksjer. Etter transaksjonene eier Marteau 7.760 A-aksjer og 536 B-aksjer i Schibsted ASA.

For ytterligere informasjon om det prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogramet, vennligst se Lederlønnserklæringen i selskapets årsrapporter.

Etter transaksjonene over eier Schibsted ASA 314.079 egne A-aksjer og 565.204 egne B-aksjer.

Oslo, 12 November 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments