Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 22/09/2015 09:14:21

Primærinnsider Martin Frey har 21. september 2015 solgt 3.100 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 276,50 pr. aksje og 539 B-aksjer til kurs NOK 261,60. Etter transaksjonen eier Frey 7.145 A-aksjer og 539 B-aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 22. september 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12