Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 14/09/2015 08:56:13

Primærinnsider Pierre-François Marteau har 11. september 2015 solgt 1.306 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 272,7765 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 4.104 A-aksjer og 536 B-aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 14. september 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12