Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 03/09/2015 08:30:00

Det vises til melding publisert 02.09.2015 angående tildeling av aksjer til deltakere i Schibsted Media Groups prestasjonsbaserte langtidsincentivprogrammer. Primærinnsider Sondre Gravir ble tildelt 1.462 A-aksjer i tillegg til aksjene spesifisert i meldingen.

Etter transaksjonen eier Gravir 4.250 A-aksjer og 1.315 B-aksjer i Schibsted ASA. Schibsted ASA eier 332.082 egne A-aksjer og 565.204 egne B-aksjer.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til Lederlønnserklæringen i konsernets årsrapport.

Oslo, 3. september 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12