Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 02/09/2015 08:30:00

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for ansatte i Schibsted Classified Media. Tildelingene er relatert til fremskyndet avslutning av programmet fra 2013 og en engangstildeling som erstatning for 2014-programmet. Fra og med 2015 er det prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogrammet erstattet av et nytt langsiktig incentivprogram.

Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere samt deres totale beholdning av aksjer etter denne tildelingen.

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til Rian Liebenberg som ledd i hans deltakelse i konsernets Senior Executive Plan i Langtidsincentivprogrammet for 2015 (LTI 2015). Liebenberg ble tildelt 1.633 A-aksjer. Etter transaksjonen eier Liebenberg 1.661 A-aksjer og ingen B-aksjer aksjer i Schibsted ASA. Vennligst se Schibsteds børsmelding av 29. juni 2015 for videre informasjon om betingelsene i programmet.

Overføring av aksjene gjøres i disse dager, og innebærer at Schibsted ASA overfører 121.668 egne A-aksjer til ansatte i konsernet. Etter dette eier Schibsted ASA 332.082 egne A-aksjer og 565.204 egne B-aksjer.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til Lederlønnserklæringen i konsernets årsrapport.

Oslo, 2. september 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12