Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 30/07/2015 07:00:00

Aksjespareprogram for ansatte
Schibsted Media Group har den 29. juli 2015 videresolgt 13.230 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 278,90 per aksje (sluttkurs 28. juli 2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg til det andre tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015.

Aksjer videresolgt og overført til ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegget.

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen.

Tildeling av aksjer i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning 
Schibsted Media Group har tildelt aksjer til Christian Printzell Halvorsen som ledd i hans deltakelse i konsernets Senior Executive Plan i Langtidsincentivprogrammet for 2015 (LTI 2015). Halvorsen ble tildelt 1.778 A-aksjer. Etter transaksjonen eier Halvorsen 5.385 A-aksjer og 2.880 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA. Vennligst se Schibsteds børsmelding av 29. juni 2015 for videre informasjon om betingelsene i programmet.

Etter transaksjonene over eier Schibsted ASA 453.750 egne A-aksjer og 565.204 egne B-aksjer.

Primærinnsiders salg
Primærinnsider Stein Yndestad har 29. juli 2015 solgt 3.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 281,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Yndestad 1.179 A-aksjer og 2.310 B-aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 30. juli 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Realtions Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments