Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 22/07/2015 07:00:00

Primærinnsider Camilla Jarslby har 21. juli 2015 solgt 8.834 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 284,17 pr. aksje, og 4.367 B-aksjer til kurs NOK 271,18 per aksje. Etter transaksjonen eier Jarslby og nærstående 7.961 A-aksjer og 7.961 B-aksjer i Schibsted ASA.

                                                            
Oslo, 22. juli 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12