Aksjespareprogram for ansatte

Meldepliktig handel , Published 24/06/2015 08:50:00

Ansatte som er med i Schibsteds aksjespareprogram for ansatte og av praktiske årsaker har aksjebeholdningen på en nominee-konto holdt av tredjepart har solgt B-aksjer og kjøpt A-aksjer for å holde programmet til én aksjeklasse.

B-aksjene ble solgt 22. juni til kurs NOK 238,99 per aksje og A-aksjene ble kjøpt samme dag til kurs 250,82 per aksje.

Aksjer solgt og reinvestert av ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegget. Schibsted ASA har ikke solgt eller kjøpt noen aksjer i denne transaksjonen.

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen.

Oslo, 24. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File