Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 01/12/2015 07:03:33

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA har 30. november 2015 solgt 60.000 A-aksjer i Schibsted ASA gjennom sitt heleide selskap Ringgården AS til kurs NOK 317,7376 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Sunde med familie 40.000 A-aksjer og 100.000 B-aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 1. desember 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12