Oppdatering om Svenska Dagbladet

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 02/12/2015 09:00:00

Det vises til melding datert 12. mai 2015 angående intensjonsavtale om å etablere et nytt mediekonsern for abonnementsaviser i Sverige, med virksomhetene Svenska Dagbladet og MittMedia.

Siden offentliggjøringen har Schibsted og MittMedia hatt konstruktive samtaler, men partene har konkludert med at forutsetningene for en transaksjon ikke er tilstede på nåværende tidspunkt. Intensjonsavtalen vil derfor løpe ut denne uken.

Schibsted tror at tettere samarbeid mellom abonnementsaviser vil være positivt, og vil fortsatt være åpen for strukturelle løsninger i markedet.

Oslo, 2. desember 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12