Schibsted Media Group og Distilled Media slår seg sammen i Irland

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 08/07/2015 18:15:00

Schibsted Media Group og det irske digitale medieselskapet Distilled Media har avtalt å slå seg sammen i det irske online rubrikk-markedet ved å kombinere de tre svært suksessfulle nettsidene DoneDeal.ie, Daft.ie og Adverts.ie. Det nye selskapet vil ha ledende posisjoner i generalist-, bil- og eiendomssegmentet i Irland.

Schibsted bidrar til det nye selskapet med markedsplassen DoneDeal.ie, hvor Schibsted overtok aksjemajoriteten i 2011. Eierskapet er siden økt til 100 prosent. Distilled Media skyter inn Irlands ledende eiendomsnettside Daft.ie og generalist-markedsplassen Adverts.ie. Gründerne av Daft.ie og Adverts.ie er Eamonn og Brian Fallon. Uavhengig av samarbeidet med Schibsted, eier de flere veletablerte nettsider.

Schibsted og Distilled Media vil eie 50 prosent hver av det nye selskapet. Schibsted vil regnskapsmessig konsolidere det nye selskapet fullt ut. Frem til gjennomføringen av denne transaksjonen har Tiger Global vært en minoritetsaksjonær i Distilled Media, eieren av Daft.ie og Adverts.ie.

– Vi er glade for å kunne slå oss sammen med Distilled Media og Fallon-brødrene i Irland. Gjennom dette nye oppsettet vil vi øke vår rekkevidde i det spennende eiendomsmarkedet, og vi vil søke å forbedre vår posisjon i generalist- og bilmarkedet ytterligere. Når de ledende online rubrikk-selskapene i Irland nå slår seg sammen, tror vi det vil bli mulig å tilby enda bedre tjenester for kjøpere og selgere, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group.

Eamonn Fallon vil bli adm. direktør i det nye irske selskapet.

– Å forene krefter med Schibsted i dette nye selskapet skaper en stor aktør i det irske digitale annonsemarkedet som vil ha kapasitet til å konkurrere godt med de store internasjonale internettselskapene. Vår samlede rekkevidde er 650.000 hver dag. Nå ser vi frem til å samarbeide med Schibsted, og nyte godt av selskapets uovertrufne internasjonale erfaring og kompetanse, for å utvikle vår irske virksomhet, sier Eamonn Fallon.

DoneDeal.ie, Adverts.ie og Daft.ie vil bli drevet uavhengig av hverandre med eksisterende ledelse og ansatte. Det nye oppsettet vil ventelig skape synergier for eksempel innenfor annonsesalg og markedsinvesteringer.

Den sammenslåtte virksomheten hadde driftsinntekter i de første seks månedene i 2015 på rundt EUR 9,4 mill. EBITDA-marginen var 15 prosent.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 8. juli 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12