Schibsted ASA vil lansere et frivillig tilbud på Alma Media Corporation

Schibsted ASA , Published 21/12/2004 07:49:09

Budet for Alma Media ‘warrants’ vil bli EUR 23,80 for hver 1999A ‘warrant’ og EUR 20,48 for hver 1999B ‘warrant’. Budet for ‘warrants’ vil gi en premie på 44 % for 1999 A ‘warrants’ og 46 % for 1999B ‘warrants’ basert på sluttkurser mandag 20. desember 2004, og en premie på 102 % for 1999A ‘warrants’ og 129 % for 1999B ‘warrants’ basert på siste 12-måneders volumvektede gjennomsnittspriser av Alma Media ‘warrants’. Med dette tilbudet får finansielle investorer mulighet til å selge til en attraktiv pris.
 
Den 4 uker lange tilbudsperioden vil begynne så snart som mulig. De detaljerte vilkårene i tilbudet vil bli inkludert i tilbudsdokumentet som publiseres i forkant av tilbudsperioden. Tilbudsdokumentet skal godkjennes av finske finansmyndigheter (Financial Supervision Authority).
 
Gjennomføringen av tilbudet forutsetter at Schibsted oppnår mer enn 1/3 av stemmene i Alma Media. I tillegg kommer andre generelle vilkår vanlig for denne typen transaksjoner. Schibsted finansierer kjøpet gjennom nye lånefasiliteter i Danske Bank/Fokus Bank og Nordea.
 
Mediekonsernet Schibsted, børsnotert i 1992, har en omsetning på i overkant av EUR 1 mrd. Schibsteds nåværende markedsverdi er EUR 1,5 mrd og hovedaktivitetene er avis-, TV- og internettvirksomhet.
 
“Alma Media er en perfekt strategisk partner for Schibsted”, sier Schibsteds konsernsjef Kjell Aamot. “De to selskapene utfyller hverandre så vel operasjonelt som geografisk og danner sammen en solid plattform for videre vekst.  
 
Alma Media er etter Schibsteds oppfatning et veldrevet konsern med dyktig ledelse og sterke posisjoner innen avis, TV og nye medier. Selskapet er den ledende finske aktøren innen kommersiell TV-drift og nest største avisutgiver i Finland. Selskapet har også sterke online posisjoner. Historisk har regionale aviser i Finland hatt lokalt eierskap. Schibsted vil ta initiativ til å reetablere slikt eierskap i Alma Medias regionale aviser.
 
– Medievirksomhet er primært en lokal virksomhet. Schibsted har gjort flere oppkjøp der selskapene har fortsatt som uavhengige datterselskaper med lokal tilpasning. Aftonbladet, Svenska Dagbladet og Blocket i Sverige, Eesti Meedia i Estland og 20 Minutter i Spania illustrerer dette. Vår ambisjon er å fortsette denne tradisjonen, sier Kjell Aamot.
 
Det har ikke tidligere vært kontakt med Alma Media vedrørende intensjonen om dette tilbudet. Schibsted har basert sin evaluering av Alma Media på offentlig tilgjengelig informasjon. Budet er basert på at Alma Media ikke er i besittelse av upublisert, prissensitiv informasjon vedrørende selskapet eller dets aksjer. Schibsted vil anmode om at Styret i Alma Media gir en offentlig uttalelse til aksjonærene om prisen og vilkårene i tilbudet.
 
ICECAPITAL og Carnegie Investment Bank AB har vært Schibsteds rådgivere i transaksjonen.
 
For ytterligere informasjon vennligst se www.schibsted.no.
 
I tillegg til pressekonferanse i Helsinki, vil det bli avholdt pressekonferanse i Oslo i dag, tirsdag 21. desember 2004, kl 10.00 i Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10.
 
 
SCHIBSTED ASA
Apotekergaten 10,
Oslo
Tel.: 23 10 66 00