Schibsted Mobile slås sammen med Aspiro AB

Schibsted ASA , Published 17/02/2005 09:53:32

Aspiro AB har i dag kjøpt 100 % av aksjene i Schibsted Mobile. Kjøpet gjøres opp i nyemitterte aksjer i Aspiro AB, og Schibsted blir etter dette den største aksjonæren i det nye selskapet med 44,5 % av aksjene. Aspiros markedsverdi var ved børsslutt 16.februar SEK 323 millioner.
 
Schibsted ser markedet for mobile innholdstjenester som en viktig del av konsernets strategi innenfor nye medier og distribusjonskanaler. Gjennomføringen av avtalen med Aspiro vil gi konsernet en vesentlig styrket posisjon i dette markedet. De to selskapenes virksomheter kompletterer hverandre både produktmessig og geografisk, og det nye selskapet vil bli markedsledende i alle de skandinaviske landene. I tillegg har Aspiro virksomhet i Spania, England og USA. Det er forventet vesentlige synergier mellom de to selskapene.
 
“I likhet med Aspiro tror vi at konsolidering vil være verdiskapende. Vi ser langsiktig på eierskapet i Aspiro og har til hensikt å være en aktiv eier i et selskap notert på Stockholmsbørsen,” sier Sverre Munck, konserndirektør i Schibsted.
 
Aspiro AB er notert på Stockholmsbørsens O-liste (ticker: ASP). Selskapet hadde i 2.halvår i 2004 en omsetning på SEK 107 mill. og et driftresultat før avskrivninger (EBITDA) på SEK 9,1 mill.
 
Schibsted vil få en regnskapsmessig gevinst basert på gårsdagens sluttkurs på ca. SEK 85 millioner. Endelig gevinst avhenger av sluttkurs på dato for gjennomføring.
 
Aktiemarknadsnämden har gitt Schibsted dispensasjon fra budplikten som denne transaksjonen medfører. Dispensasjonen innebærer at Schibsted må selge seg ned til under 30 % i løpet av to år dersom budplikten ikke overholdes. 
 
Schibsted støtter Aspiros forslag til nytt styre og vil gjøre dette på selskapets ordinære generalforsamling.
 
Gjennomføring av avtalen forutsetter godkjennelse på Aspiros ekstraordinære generalforsamling 22.mars 2005. Flere av de største aksjonærene har forpliktet seg til å gi sin støtte til forslaget.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konserndirektør Sverre Munck            telefon, + 47 9168 6699
Direktør Christian Ruth                        telefon  + 47 9170 4971
 
Oslo, 17. februar 2005
Schibsted ASA
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer