Schibsted deltar i Oranges UMTS konsortium i Norge, Published 14/08/2000 12:02:00

Schibsted ASA har tidligere annonsert sin ambisjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av tjenester som skal leveres over det bredbåndnettverk som skal utbygges i de nordiske land i løpet av de neste årene.

I tråd med denne ambisjonen vil Schibsted i partnerskap med Orange/France Telecom by på en av de fire lisenser som skal deles ut i Norge . Partene vil i løpet av de neste månedene ferdigstille de operasjonelle og finansielle aspektene av avtalen.

Schibsted er godt fornøyd med å ta del i Oranges konsortium og har tro på den felles erfaring og dedikasjon som Orange, France Telecom og Bredbandsbolaget har med hensyn til å bygge den nye generasjon av mobile kommunikasjonsprodukter og -tjenester. Dette, kombinert med Schibsteds og andre norske partneres komplementære bidrag, gjør konsortiumet godt posisjonert for å lykkes i markedet.