Schibsted kjøper 17% av CRM selskapet Crossroads, Published 11/01/2001 08:12:13

– Crossroads produkter och tjänster är ett unikt tillskott på den nu intensiva CRM-marknaden där kostnadseffektiva lösningar är en bristvara. Den globala CRM-marknaden uppskattas omsätta 100 miljarder USD. Crossroads nya system, produkter och tjänster möjliggör individuell kundlojalisering till en bråkdel av dagens kostnader, säger Jan Andréasson, Vd och grundare.

Crossroads vänder sig till företag med stora kundvolymer och som arbetar kontinuerligt och aktivt med att öka kundernas lojalitet på individuell nivå.. Crossroads administrativa, IT-baserade lösningar är ett verktyg som aktivt hjälper kundföretagen att öka försäljningsvolymerna.

– Bland våra kunder återfinns ledande företag inom telecom, bank, finans, försäkring, media, energi och resebranschen. Inom två år är vi etablerade i övriga Norden och Europa, säger Jan Andréasson.

Björn Österlund, SEB Företagsinvest:

– Vi ser stora möjligheter genom vår investering i Crossroads Loyalty Solutions. Vi har insett bolagets tillskott till CRM-marknaden, vilket bl.a. är något som bankindustrin söker. Det finns en stark potential och förutsättning att utveckla bolaget till något betydande och intressant. Att vi tillsammans med norska Schibsted får möjlighet att samverka i denna investering blir positivt för Crossroads. Företaget kan använda våra gemensamma nätverk i den första viktiga uppbyggnadsfasen.

Stein Yndestad, Schibsted:

– Lojaliseringsprocesser mot befintliga kunder i en kunddatabas kräver stora investeringar i företag. Crossroads system effektiviserar logistikdelen i hela denna kostsamma hantering med upp till 80 procent. Vilken företagsledare kan motstå denna möjlighet?