SCHIBSTED KJØPER DINE PENGER, Published 23/12/1996 00:00:00

Schibsted

Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted ASA og eierne av
Dine Pengers Forlag AS, utgiverne av bladet Dine Penger, om betingelsene
for en overdragelse av virksomheten til Schibsted. Endelige avtaler vil
utarbeides på nyåret, og betinger blant annet en juridisk og regnskapsmessig
gjennomgang av selskapet (‘due diligence prosess’).

Overdragelsen vil skje med regnskapsmessig virkning fra 1.1.1997.

Dine Penger hadde pr. 1. halvår 1996 et bekreftet opplag på ca.
51.600 eksemplarer, og er dermed Norges største og mest leste økonomiske
tidsskrift.

Oslo, 23. desember 1996
SCHIBSTED ASA

Sverre Munck
Konserndirektør

Schibsted Hugin