KONSERNREGNSKAP FOR 1996

SCHIBSTED , Published 05/03/1997 00:00:00

Schibsted

SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(Mill. kr.) 1996 1995 Endring

Driftsinntekter 4.524,3 3.347,8 35,1 %
Driftsresultat 569,3 409,0 39,2 %
Finansresultat 14,0 89,9 - 84,4 %
Resultat før skattekostnad 579,2 498,3 16,2 %
Resultat 401,2 345,8 16,0 %

EPS (kr.) 5,79 4,99 16,0 %
CFPS (kr.) 9,50 8,01 18,6 %

Styret vil overfor generalforsamlingen den 15. mai foreslå et utbytte på kr. 1,50 pr. aksje (kr. 1,30 pr. aksje for 1995)

Schibsteds årsresultat er tilgjengelig på internett på adresse: http://schibsted.sn.no og på http://www.huginonline.no/SCH/rapporter.shtml

Schibsted Hugin