Schibsted medlem i Smarthusforum.com, Published 26/09/2001 14:50:22

Schibsted har gått inn som medlemsbedrift i Smarthus Forum.Smarthus Forum skal være en fysisk møteplass gjennom møter og arrangementer i tillegg til en virtuell møteplass på web.Smarthusforum skal være et leverandør- og teknologiuavhengig forum som skal bidra til vekst i smarthusmarkedet ved å:

· Være en møteplass og bringe sammen aktører i smarthusmarkedet

· Tilrettelegge for utviklingen av aktørenes kompetanse og markedsforståelse

· Øke samfunnets og potensielle brukere sin forståelse for mulighetene som ligger i smarthusteknologi