SCHIBSTED NETT OG TELENOR ONLINE MED FELLES NETTSATSING, Published 08/11/1996 00:00:00

og basere seg på
kompetanse og aktiviteter som er bygget opp innenfor Schibsted Nett, Telenor
Online og Telenor Media. Det er en klar intensjon å bygge opp tilsvarende
virksomheter også i Sverige, de øvrige skandinaviske land og utvalgte
markeder internasjonalt.

Scandinavia Online vil ha som ambisjon å være den naturlige inngangsport for
skandinaviske brukere av internett. Scandinavia Online skal ha en
innholdsnøytral profil og ønsker å bli foretrukket samarbeidspartner for de
beste norske og internasjonale innholdsleverandørene. På denne måten vil
selskapet kunne bidra til å utvikle tjenester med høy nytteverdi, f.eks.
sikker handel på nettet.

Telenor vil levere den tekniske oppkoblingen til internett og Telenor vil
overta aksesskundene til Schibsted Nett. Telenor vil i 1997 investere over
NOK 100 mill.i forbedret aksess og utvidelse av kapasiteten for internett i
det vanlige telenettet. De økte investeringene skal gi brukerne bedre
tjenester og rask tilgang til ønsket informasjon.

I Norge er den felles internettsatsingen basert på likeverdige partnere
gjennom etablering av et felles, 50/50 kontrollert, selskap. Gjennom en bruk
av forskjellige aksjeklasser vil Schibsted ha 65 % av kapitalen i selskapet
og Telenor 35 %.

Erik Hagen er innstilt til stillingen som selskapets daglige leder.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Konserndirektør Birger Magnus, Schibsted ASA,
tlf: 22 86 41 00 eller mobiltlf: 900 30 093
Adm. direktør Peter Pay, Telenor Plus AS,
tlf: 22 77 76 27 eller mobiltlf: 906 14 524

Schibsted Hugin