allianse

Schibsted og Safetel i M2M, Published 01/12/2000 09:43:08

”Attraksjonen med Safetel er at selskapet allerede er posisjonert innen M2M. Safetel løser eksisterende kundebehov og bruker det mobilnettet som er her nå”, sier Sverre Munck, konserndirektør i Schibsted. ”Safetel er den eneste teleleverandøreren i Norge som er spesialisert på M2M er også tidlig posisjonert med en egen M2M-plattform som håndterer teleabonnement og -trafikk samt betalingstransaksjoner”, sier Munck videre.

I flere analyser av markedet for tjenester levert gjennom 3. generasjons mobilnett, ligger en forventning om at ca. 1/5 av markedet vil være M2M. Dette er løsninger for ende-til-ende kommunikasjon mellom maskiner. Dette omfatter bl.a. bilder og lyd for alarm og overvåkning mot innbrudd og brann samt løsninger for lokalisering av biler, utstyr og personer.

I følge en fersk studie fra Cap Gemini Ernst & Young er det trådløse M2M-markedet i dag på 1,8 millioner enheter i Europa. Dette forventes å vokse til 72 millioner enheter innen 2004 – før nye tjenester for GPRS og UMTS hensyntas. Vi er i ferd med å nå et tak for antall taleinnretninger vi vil komme til å omgi oss med, og vekstpotensialet er større innen M2M.

”En kraftfull M2M-satsning i GSM-nettet de neste to årene blir et avgjørende oppspill til kampen om fremtidens mobilmarked” sier Tronn Å. Skjerstad, administrerende direktør i Safetel. ”Fremtidens M2M vil ikke være et separat markedssegment, men en integrert del av de tjenester som tilbys bedrifts- og forbrukerkunder” fortsetter Skjerstad.

Det finansielle elementet i etableringen av alliansen består i at Schibsted tegner seg for 500.000 nye aksjer i en rettet emisjon (gir ca. 12 % eierandel) til kurs 28 NOK. Emisjon skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i Safetel senest 20.12.00 Det garanteres for en tilsvarende andel av en større emisjon i løpet av 2001, og Schibsted har en opsjon til å kjøpe seg ytterligere opp. DnB Markets har vært Schibsteds rådgiver i transaksjonen.