SCHIBSTED OG TELENOR MED FELLES INTERNETTSATSING I SVERIGE, Published 29/01/1997 00:00:00

Schibsted

Schibsted ASA og Telenor AS har som kjent tidligere inngått avtale om
etablering av Scandinavia Online AS som et felles eiet selskap for
tilrettelegging og distribusjon av innholdsprodukter på internett.
Scandinavia Online AS er nå etablert som eget selskap og er i full
operativ virksomhet under daglig ledelse av adm. direktør Erik Hagen.
Dette selskapet vil fokusere på det norske markedet.

Det er nå også inngått en avtale om etablering av et felles selskap for
tilsvarende satsing i Sverige. Scandinavia Online AB, som blir navnet på
selskapet, vil være et resultat av sammenslåing av aktivitetene i dagens
Scandinavia Online AB som kontrolleres av Telenor AS og aktivitetene til
Sverigenätet AB som kontrolleres av Schibsted ASA. Det nye selskapet vil
eies 66% av Schibsted ASA og 34% av Telenor AS og vil være operativt i
markedet i løpet av våren 1997. Styreformann i selskapet vil være
konserndirektør Birger Magnus i Schibsted.

Kontaktperson Schibsted ASA
Birger Magnus, telefon: 22 86 41 00, mobil: 900 300 93

Kontaktperson Telenor AS
Peter Pay, telefon:22 77 76 27, mobil: 90 61 45 24

Schibsted Hugin