ØKER SIN EIERANDEL I HARSTAD TIDENDE

SCHIBSTED , Published 28/12/1998 17:48:00

Schibsted ASA og styret i Harstad Tidende AS har kommet til enighet om at Schibsted øker sin eierandel i Harstad Tidende AS. Gjennom en rettet emisjon i Harstad Tidende AS mot Schibsted kommer Schibsteds eierandel til å øke fra ca. 15% til ca. 37%. Avtalen krever godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling i Harstad Tidende AS i februar 1999.

Oslo, 28. desember 1998

SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad

Investor Relations ansvarlig