ENGASJEMENT I BALTIKUM

SCHIBSTED ØKER SITT TV, Published 06/10/1997 00:00:00

Schibsted

Schibsted ASA har inngått avtale om overtagelse av samtlige aksjer fra øvrige utenlandske eiere i fjernsynskanalen Kanal 2 i Estland for ca. 26 millioner kroner. Ved kjøpet øker Schibsted sin eierandel i Kanal 2 fra ca. 27% til ca. 80% av selskapets kapital.

Kanal 2 er den største privateide TV-kanalen i Estland, og når ut til ca. 85% av landets befolkning på 1,2 millioner. Kanalen ble startet i 1993. Schibsted har vært aksjonær i kanalen siden 1995. Det er amerikanske og sveitsiske eiere som nå er kjøpt ut av selskapet.

I medhold av estisk lovgivning er Schibsteds majoritetspost i Kanal 2 ikke kontrollerende. Schibsteds andel av selskapets stemmeberettigede aksjer er ca. 49,5%. De resterende aksjer eies av kanalens estiske grunnlegger og daglige leder, som representerer ca. 20% av kapitalen.

Kanal 2s omsetning første halvår 1997 var på ca. 6,9 millioner NOK, mot ca. 3,9 millioner NOK første halvår 1996. Resultat etter første halvår 1997 var et underskudd på ca. 0,8 millioner NOK, mot et underskudd på ca. 1,7 millioner NOK etter første halvår i 1996. Hovedkonkurrentene er den statseide kanalen ETV og TV3, som domineres av Modern Times Group.

Kontaktperson:
Konserndirektør Jan Erik Knarbakk, telefon 22 86 41 00

Oslo, 3. oktober 1997

Schibsted Hugin