PAPIRPRISER FOR 1997

SCHIBSTED , Published 23/12/1996 00:00:00

Schibsted

SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997

SCHIBSTED – Avtale om papirpriser for 1997 medfører en prisreduksjon på ca. 17%, og en
besparelse på i størrelsesorden NOK 70 millioner i forhold til 1996,gitt
uendret papirforbruk.


Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og Norske Skog,
samt fem utenlandske produsenter, om priser for avispapir for 1997. Avtalen
innebærer en gjennomsnittlig prisreduksjon på ca. 17% for 1997 i forhold til
1996.

Aftonbladet i Sverige har inngått avtale med sine leverandører på lignende
betingelser.

For Schibsteds tre aviser Aftenposten, VG og Aftonbladet vil prisreduksjonen
bety en besparelse på i størrelsesorden NOK 70 millioner i forhold til 1996,
gitt uendret papirforbruk.

Oslo, 23. desember 1996
SCHIBSTED ASA

Sverre Munck
Konserndirektør

Schibsted Hugin